Peter van Soest

"Door de intensieve samenwerking met vrijwilligers en ‘vakidioten’, groeit mijn kennis, enthousiasme en inzet voor de Meinweg enorm."

Peter van Soest is rentmeester in het Meinweggebied. Zelf komt hij ook uit een dorp in het noorden van het Meinweggebbied. “Op woensdagmiddagen struinden we al door de Meinweg. Hier ontdekte we de IJzeren Rijn waar toen nog goederentreinen overheen reden. Als er een trein kwam, verstopten we ons snel in de berm tot de trein gepasseerd was.” Peter kent de Meinweg dan ook al 50 jaar, maar is later actief betrokken geraakt bij de Meinweg, toen hij de gevraagd werd om te gaan werken als vertegenwoordiger van particuliere eigenaren in het Meinweggebied. “Al werkende en bezig zijnde, is de Meinweg een prettig virus dat je uiteindelijk binnenhaalt!”

Met de IJzeren Rijn kwam Peter tijdens zijn rentmeesterschap nog eens in aanraking. “Ik liet het dichtgegroeide stuk van de IJzeren Rijn platzagen, omdat bioloog Ton Lenders me had verteld dat dit bevorderlijk zou zijn voor lichtminnende planten. Toen grondeigenaar Prorail vroeg waarom dit gebeurd was legde ik mijn visie om een ecologische verbinding te creëren in het gebied uit. Ik wist ze te overtuigen om mee te werken aan deze verbinding. Kortgeleden namen ze zelfs contact met me op dat ze het vreemd vonden dat ze geen financiële bijdrage leveren aan het onderhoud. Dat puntje ligt nu ter discussie op tafel!” Het betrekken van burgers en bedrijven bij natuurbeheerwerkzaamheden vindt Peter goeie zaak. “De laatste 10 jaar hebben vrijwilligers van Sekisui de poelen van de Meinweg onderhouden. Op een gegeven moment vroegen zij zelfs of ze de poelen niet konden ‘adopteren’. Volgensmij is dit bewijs dat mensen te verbinden zijn aan een gebied door ze er zorg voor te laten dragen. Door de intensieve samenwerking met vrijwilligers en ‘vakidioten’, groeit mijn kennis, enthousiasme en inzet voor de Meinweg enorm.”

Peters’ ambitie is de Meinweg nog meer op de kaart zetten voor iedereen. Dit zou hij bijvoorbeeld willen doen door een museum met de Meinweg als onderwerp, imposantere ingangen naar het Nationale Park en het betrekken van nog meer lokale bedrijven. Ook is hij bezig met het ruilen van grond in het gebied om grote aaneengesloten stukken te krijgen in samenwerking met Staatsbosbeheer. “Hierdoor kunnen we de grond nog beter beheren, wat weer een positief effect heeft op de biodiversiteit.” Door zijn inzet worden hopelijk steeds meer mensen en partijen actief betrokken bij de Meinweg.

Cookies & Privacy
Terug naar boven