Claudine Bours

"Met natuurontwikkeling kun je hier heel veel, maar ook boeren moeten in het gebied een toekomst blijven hebben. Dat hoort bij de lokale cultuurhistorie."

Claudine Bours is gezondheidswetenschapper en oprichter van de ‘Stichting Op de Hei’ in Asenray: “Mijn overgrootvader heeft geholpen om de veenheidegronden ten oosten van Roermond te ontginnen voor de landbouw; mijn vriend Jeroen en ik willen deze beweging de komende jaren terugdraaien, maar op een andere manier, zodat natuur en landbouw nu samen kunnen gaan.

Zesde generatie

“Ik ben de zesde generatie die op deze boerderij in het buitengebied van Asenray woont; drie jaar geleden hadden wij het geluk de boerderij te kunnen kopen en in de familie te behouden. De koeienstal van toen is nu ons woonhuis. Vroeger was het een ‘ouderwetse’ gemengde boerderij met onder andere verschillende soorten vee en akkerbouw. Ik herinner me de koeien in de wei, de bermen vol wilde bloemen en je zag veel weidevogels, fazanten en reeën in het gebied. Dat is nu veel minder.”

Voedselbos

“Met onze Stichting ‘Op de Hei’ (in oprichting) willen we een voedselbos realiseren. Het moet een waardevolle plek worden voor de lokale gemeenschap waar we op een natuurlijke manier voedsel verbouwen. We zien allemaal dat de manier waarop we nu met de aarde omgaan moet veranderen, de balans van geven en nemen is stuk. De problemen die dit oplevert worden steeds zichtbaarder en daar kun je moedeloos van worden, maar je kunt ook iets doen. Wij kiezen voor het laatste: wij willen iets doen om te laten zien dat het anders kan.

Als je ánders kijkt, kan er namelijk heel veel. Met het voedselbos willen we ook educatief een bijdrage gaan leveren. Het traject van ontwerp, planning en realisatie kan ons veel leren over hoe andere vormen van landbouw in dit gebied kunnen worden toegepast. Hopelijk kunnen we daarmee ook anderen helpen en langzaam een beweging in gang zetten.

Ook willen we een andere manier van denken promoten: het mag langzaam, in het natuurlijke ritme groeien. Door het goed in te richten, draagt een voedselbos continue bij aan de biodiversiteit en die bouwt zich steeds verder op en wordt krachtiger. Uiteindelijk gaat het land op een gezonde manier teruggeven. Zo’n dergelijk ecosysteem staat voor mij voor balans, van geven en nemen.

Ik verheug mij bij de gedachte dat het gebied Roermond-Oost, tussen de Meinweg en het Swalmdal, weer helemaal opleeft; hieraan werken geeft mij veel voldoening. Met natuurontwikkeling kun je hier heel veel, maar ook boeren moeten in het gebied een toekomst blijven hebben. Dat hoort bij de lokale cultuurhistorie. Het moet wel allemaal wat meer met de natuur mee. We zullen gaandeweg leren hoe we dit kunnen bereiken, daar zie ik een mooie uitdaging in.”

Delen is vermenigvuldigen

“Sinds kort zijn we samen met andere ondernemers aangesloten bij de Werkgroep GORO (Gebiedsontwikkeling Roermond-Oost) die dit mooie gebied opnieuw op de kaart willen zetten. We gaan integraal kijken naar ontwikkeling van natuur, landbouw en recreatie. Zo kun je met dooradering in het gebied al heel veel, bijvoorbeeld door diverse stroken van bomen en planten door het gebied aan te leggen, waardoor je oversteekzones krijgt voor insecten en grotere dieren. Zo willen we het gebied, samen met de andere ondernemers hier van onderop weer opbouwen. En daarin willen we onze kennis van onze successen, maar ook onze fouten delen. Delen is wat ons betreft namelijk vermenigvuldigen. Zo kunnen steeds meer mensen meedoen.”

Cookies & Privacy
Terug naar boven