Transitie

NP logo transitieNederland heeft 21 Nationale Parken. Dat zijn in principe de mooiste en meest bijzondere natuurparken van Nederland, met internationale klasse. Maar die belofte wordt niet meer overal waargemaakt, mede omdat een eerder kabinet in 2011 de bijdrage van het Rijk aan de Nationale Parken heeft stopgezet. Het Rijk wil de Nationale Parken weer beter op de kaart zetten. Daarvoor moeten de parken een grote verandering ondergaan: een transitie. Ook voor het Nationaal Park de Meinweg is een transitie nodig.

Voor het Nationaal Park De Meinweg In Transitie moet er eind 2023 een gedragen plan liggen waarmee het Park weer jaren verder kan. Eind 2023 moet duidelijk zijn:

  • Wat de taken zijn waarvoor de partners zich inspannen en hoe de partners daaraan bijdragen
  • Hoe groot het gebied is waarvoor de partners zich inspannen
  • Hoe het Nationaal Park wordt georganiseerd en met welke partners
  • Welke bijdrage (financieel of in uren) de partners leveren.   

Jan Oosterman heeft als kwartiermaker de opdracht om ervoor te zorgen dat dit gedragen plan (ambitiedocument) er komt. Jan Oosterman, kwartiermaker, jan.oosterman@vrijetijdszaken.nl; telefoon 06-52018641

Bij een nieuw en groter park hoort ook een nieuwe naam. Mensen met ideeën voor een nieuwe naam zijn meer dan welkom.

Nieuwsbrief

Vanaf september 2022 komt er ieder kwartaal over de transitie een (gratis) digitale nieuwsbrief uit. Daarin vertellen we over de laatste stand van zaken, doen we interviews met partners, delen we relevante informatie, et cetera.

U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Over deze nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is voor en door geïnteresseerden, vrijwilligers en professionals, met informatie over de ontwikkelingen in het gebied. De nieuwsbrief is ook bedoeld als extra uitnodiging om te reageren op levende ideeën en plannen om ons park mooier en beter te maken.

De nieuwsbrief wordt gefaciliteerd door Limburg Marketing, maar is van en voor alle betrokkenen. Als u zelf nieuws heeft om via de nieuwsbrief met andere betrokkenen bij het gebied te delen, graag even contact met de kwartiermaker.

Transitie van Nationaal Park De Meinweg

Afbeelding_Transitie_Meinweg

  • Het park moet groter en robuuster worden. We gaan van een zuiver natuurpark naar een natuur- en landschapspark. Bij de Meinweg betekent dat dat we de Roer en de Swalm en het landschap ertussen willen betrekken bij het Nationaal Park. Ook het agrarisch landschap. Dat betekent overigens niet dat dit agrarisch landschap verplicht is te veranderen. Robuust betekent dat het park straks beter dan nu tegen de klimaateffecten kan. Beter tegen droge periodes, beter tegen heftige buien en beter tegen hitte en eventuele branden.
  • Het park moet meer beleving bieden aan de bezoekers. Met routes, met diverse horeca, en met recreatief aanbod op een hoog niveau. We willen daarmee ook meer bezoekers aantrekken die van buiten de directe omgeving komen. Bezoekers die ook meer uitgeven en langer blijven.  Die bezoekers willen we vooral opvangen buiten de meest kwetsbare gebieden, zodat het niet te druk wordt waar het niet kan. Deze bezoekers zijn ook beter voor de lokale gastvrijheidseconomie.
  • Het park moet een duidelijke identiteit krijgen. Het moet duidelijk zijn wat het park bijzonder en uniek maakt. Daarbij kan worden gedacht aan de oerbreuken in de aardkost en de terrassen, maar ook aan de kraakheldere riviertjes, het bijzondere erfgoed (kastelen en watermolens) en de enorme soortenrijkdom (meer dan 5.000 soorten).
  • Het park moet ook functioneren als een netwerk van samenwerkende partijen die het park een warm hart toedragen. Die partijen zijn bijvoorbeeld NHGL en IVN Natuureducatie met hun vele vrijwilligers, scholen en opleidingen die projecten willen doen en de recreatie- en horecaondernemers. Maar ook bedrijven die willen sponsoren of iets terug willen doen voor de natuur. De gemeenten doen meer, evenals de natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, de particuliere eigenaren en de Bosgroep, Limburg Marketing, het Grenspark Maas-Swalm-Nette en de stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap doen mee. De provincie heeft een bijdrage gedaan voor het maken van het transitieplan. Ook agrariërs, die een belangrijk deel van de regio beheren, zijn meer dan welkom om met plannen en ideeën te komen of betrokken te worden bij landschapsontwikkeling, natuurinclusieve landbouw, streekproducten, et cetera.

Geen planologische status

Het Nationaal Park in transitie heeft geen planologische status. Als een gebied de status van Nationaal Park krijgt worden er geen bestemmingsplannen aangepast.  De status Nationaal Park heeft geen consequenties voor de bedrijfsvoering van agrariërs. Ook de uitvoering van de stikstofmaatregelen verandert er niet door. Het Nationaal Park gaat ook niet over de plaatsing van zonnepanelen en windmolens. Wel zitten de overheden die medeverantwoordelijk zijn, bij ons aan tafel en denken wij gezamenlijk over de inrichting van het landschap en hoe dit mooier en beter kan.

Cookies & Privacy
Terug naar boven