Nieuwsbrief Transitie 1.

Nationaal Park de Meinweg nieuwe stijl: Groter gebied, hogere ambitie

 

Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief over de transitie van Nationaal Park De Meinweg. Via nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rond deze transitie. 


Om het Nationale Park beter op de kaart te kunnen zetten is een hogere ambitie voor een groter gebied noodzakelijk. Dit wordt gedaan om de natuur en het landschap te behouden en te versterken. Maar ook voor de inwoners en ondernemers: aantrekkelijke routes vanuit de steden en dorpen, meer mogelijkheden voor de gastvrijheidssector, maar ook voor agrariërs die willen inspelen op natuur, landschap en bezoekers. De titel Nationaal Park heeft overigens geen planologische status en brengt geen extra ruimtelijke beperkingen met zich mee. Nationale Parken behoren tot de topcollectie van de Nederlandse natuur en landschap. Die status willen we als gezamenlijke partners van ons Nationaal Park de komende jaren waarmaken.  
  

 
De transitie: Met een groter gebied wordt de kwetsbare natuur ontzien 

 

In de nieuwe situatie wordt een gebied betrokken dat vele malen groter is dan het huidige Nationaal Park De Meinweg. Het Nationaal Park de Meinweg nieuwe stijl ligt ten oosten van de Maas en ten westen van de Duitse grens, globaal van Swalmdal, inclusief Meerlebroek in het noorden tot en met de Vlootbeek, het Annendaalsbos/Maria Hoop en Haeselaarsbroek/ Lilbosch in het zuiden. Daarmee wordt het Nationaal Park de Meinweg nieuwe stijl van een klein en kostbaar stukje Natura 2000 van 1800 hectare tot een integraal landschaps- en natuurpark van zo’n 17.000 hectare. Het bevat 5.000 ha (nu al) beschermde natuur, maar ook 12.000 hectare agrarisch gebied, dorpen en kleine bedrijfsterreinen. Dankzij dit grotere gebied kunnen verschillende ambities gecombineerd worden. Ambities waarbij èn de kwetsbare natuur wordt versterkt èn de belevings- en verdienmogelijkheden zullen toenemen. Er wordt op aan gestuurd dat de meeste bezoekers meer tijd doorbrengen in de landschappelijke gebieden tussen de meest kwetsbare natuurgebieden in, zodat deze niet worden verstoord.. In Nationaal Park de Meinweg nieuwe stijl is meer aandacht voor het agrarisch landschap, voor het erfgoed en voor de verbinding met de regionale gemeenschap.  

 

 

 daa7b9d5-e3a4-04c2-51f7-c80a92c5b890

Geen wettelijke taken, geen extra planologische beperkingen

 

De vergroting heeft geen invloed op wat er met de landbouwgrond of de dorpen gaat gebeuren. Agrariërs en inwoners die op vrijwillige basis kansen zien voor natuur inclusief agrarisch beheer, streekproducten en gastvrije ontvangst van bezoekers met educatie, participatie en overnachtingsmogelijkheden kunnen vanuit de stuurgroep ondersteund worden. De stuurgroep wil een inspiratiebron zijn voor versterking van natuur- en landschappelijke waarden. Zij houden zich niet bezig met stikstofmaatregelen, het uitkopen van agrariërs of stedelijke uitbreidingen. De stuurgroep onderzoekt  ideeën en steunt initiatieven voor duurzame gebiedsprocessen. 

 

De transitie: Waar staan we?

De gezamenlijke partijen die de transitie steunen zijn overheden, instellingen voor onderzoek, educatie en marketing, grondeigenaren en -beheerders en ondernemers. 
Zij werken sinds een jaar samen aan de transitieplannen en maken hiervoor verschillende bouwstenen, zoals analyses van het landschap en de natuur, een plan voor onderzoek, marketing, educatie en participatie en een plan voor de internationale samenwerking. In het ambitiedocument dat nu in de maak is, komt dit allemaal bij elkaar. Daarin staan vijf ambities van het Nationaal Park de Meinweg nieuwe stijl centraal.  


Het streven is om op 1 januari 2024 te starten met de uitvoering van deze transitie. Dan moet er dus ook een nieuwe organisatie staan en moet de bekostiging geregeld zijn. Daar wordt door de stuurgroep hard aan gewerkt. We houden u op de hoogte! 

 

 

Ondertussen: Wordt er volop gerecreëerd in het gebied

 

Dag van het Nationaal Park

Op 24 mei 2023 kregen alle Nationale Parken in Europa extra aandacht in teken van dankzij de Dag van het Nationaal Park. Ook in en rondom het Nationaal Park De Meinweg organiseerden verschillende ondernemers en vrijwilligersorganisaties activiteiten tijdens het Pinksterweekeinde. georganiseerd in het weekend van 26 t/m 29 mei. In totaal organiseerden zij 19 activiteiten: voor kinderen, cultuurliefhebbers en natuurliefhebbers (bekijk hier het programma voor de Meinweg).

Verschillende aanbieders zorgden zelfstandig voor promotie en zij schakelden soms ook lokale media in. Het aanbod was groter dan eerdere jaren en er kwamen in totaal meer dan honderd mensen op de activiteiten af. Verder werd de bijzondere band van omwonenden met hun Nationale Park uitgelicht in Portretten met unieke verhalen die ook werden tentoongesteld bij Tuincentrum Daniëls. (Klik hier voor een aantal portretten en verhalen).


Op dit moment wordt er nieuw en bestaand aanbod in het brede gebied van de Meinweg in kaart op het gebied van geologie, biodiversiteit en cultuurhistorie. Denk aan bijzondere excursies, beleeftochten, arrangementen, exposities etc. Organiseer je binnen deze drie thema’s iets bijzonders? Meldt dit dan bij Mees van den Munckhof, IVN Limburg, dan wordt er contact met u opgenomen. m.van.den.munckhof@ivn.nl 

 

2671f5c1-5892-c411-a5d5-d338f5c1509c

Cookies & Privacy
Terug naar boven