Contact

Heeft u een vraag? Mail dan naar info@np-demaasduinen.nl

Organisatie

Het Nationaal Park De Maasduinen kan functioneren dankzij een intensieve samenwerking tussen natuurbeheerders, overheden en andere partners. De terreinbeherende organisaties, gemeente Bergen, Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en diverse particuliere eigenaren spelen een centrale rol in het gebied.

Nationaal Park De Maasduinen is opgericht in 1989 en is definitief ingesteld in 1999. De betrokken organisaties hebben zich verenigd in een overlegorgaan. Om als overlegorgaan goed te functioneren worden zij geïnformeerd door de werkgroep educatie en voorlichting en het beheerdersoverleg.

Overlegorgaan

Voor het doelmatig functioneren van Nationaal Park De Maasduinen is een Overlegorgaan ingesteld. Dit orgaan heeft een onafhankelijke voorzitter die benoemd is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Aan het secretariaat wordt invulling gegeven door een ambtenaar van de provincie Limburg, benoemd door het college van Gedeputeerde Staten. De leden zijn vertegenwoordigers namens organisaties die belangrijk zijn voor Nationaal Park De Maasduinen.

Voorzitter

Bert Kersten

Leden

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Bergen
  • Gemeente Gennep
  • Stichting het Limburgs Landschap
  • Staatsbosbeheer
  • Waterschap Peel en Maasvallei
  • Vertegenwoordiger Particuliere Eigenaren

Adviseurs

  • Gebiedscommissie Maasduinen
  • IVN Limburg

Procesmanagement maatschappelijke verbreding NP Limburg

Erwin Dehing (eam.dehing@prvlimburg.nl)
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Secretariaat Overlegorgaan NP De Maasduinen

Stichting het Limburgs Landschap (info@limburgs-landschap.nl)
Postbus 4301
5944 ZG Arcen

Commissies

Het Overlegorgaan wordt geadviseerd door de verschillende commissies. De volgende commissies zijn in Nationaal Park De Maasduinen actief:

Werkgroep Communicatie, Educatie en Recreatie 
Beheerdersoverleg

Werkgroep CER

De werkgroep Communicatie, Educatie en Recreatie is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van de voorlichting en educatie vanuit het nationaal park. Naar het overlegorgaan toe heeft de werkgroep een adviesrol. Een andere belangrijke taak van de werkgroep is het opstellen en uitvoeren van jaarprogramma's voor de educatie en voorlichting in Nationaal Park De Maasduinen.

Voorzitter

Thea Jetten

Leden

IVN Limburg
Staatsbosbeheer
Stichting het Limburgs Landschap
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
IVN Maas & Niers 

Leisure Port

Provincie Limburg

Coöperatie van particuliere eigenaren

Contactgegevens Werkgroep Communicatie, Educatie en Recreatie

IVN Limburg
Thea Jetten
t.g.m.jetten@ivn.nl

Beheerdersoverleg

In Nationaal Park De Maasduinen zijn verschillende beheerders actief. Om het beheer van de natuur op elkaar af te stemmen is er een beheerdersoverleg.

Voorzitter

dhr. Wilfred Alblas

Secretaris

dhr. René Gerats

Leden

Stichting het Limburgs Landschap
Gemeente Bergen
Staatsbosbeheer
Vertegenwoordiger namens de particuliere eigenaren.

Meer informatie kunt u opvragen door te mailen naar: info@np-demaasduinen.nl.

Particuliere Grondbezitters

Coöperatie van particuliere grondeigenaren Nationaal Park De Maasduinen

Naast gemeente Bergen, Stichting het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer beheren ook vele particulieren stukken grond. In totaal beheren de particulieren ongeveer 610 hectaren van Nationaal Park De Maasduinen.

Op 25 januari 2017 zetten de particuliere grondeigenaren van Nationaal Park De Maasduinen in Afferden (L) hun handtekening voor de oprichting van een coöperatie van particuliere grondeigenaren met als voorzitter George Maat. Doelen van de nieuwe coöperatie zijn o.a. het stimuleren van samenwerking en het leggen van verbindingen voor innovatieve initiatieven binnen het netwerk van grondeigenaren.

Wilt u zich aansluiten bij de coöperatie van particulieren grondeigenaren en profiteren van de voordelen die deze coöperatie ons allemaal biedt? Laat dit dan weten aan Hans van Rooijen (jpavanrooijen@gmail.com) of via 06-37431427.

Cookies & Privacy
Terug naar boven