Contact

Heeft u een vraag? Mail dan naar info@np-degrootepeel.nl

Organisatie

In Het Nationaal Park De Groote Peel zijn verschillende partijen vertegenwoordigd.

De organisatiestructuur van het nationaal park komt tot uitdrukking in het overlegorgaan waarin alle partijen van De Groote Peel zitting in hebben. Daarnaast bestaan er de werkgroep ‘Voorlichting, Educatie en Recreatie’. Deze werkgroep is vooral van belang vanwege hun adviserende rol aan het overlegorgaan. Er is een gebruikersgroep waarbinnen diverse belangengroepen (recreatiegroepen, ondernemers, natuurverenigingen) contact hebben met het Nationaal park.

Klik hier voor meer informatie.

Overlegorgaan

Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal park is in mei 1985 een Overlegorgaan ingesteld.

Dit orgaan heeft een onafhankelijke voorzitter die benoemd is door de minister van Economische Zaken (EZ). De leden zijn vertegenwoordigers namens organisaties die belangrijk zijn voor Nationaal Park De Groote Peel.

Voorzitter:

Herman Vrehen

Leden:

  • Provincie Limburg
  • IVN Limburg
  • Gemeente Asten
  • Gemeente Peel en Maas
  • Gemeente Nederweert
  • Waterscha Aa en Maas
  • Waterschap Peel en Maasvallei
  • Staatsbosbeheer
  • Vertegenwoordiger Particuliere Eigenaren
 Het overlegorgaan heeft een Beheers- en Inrichtingsplan opgesteld.    

Procesmanagement maatschappelijke verbreding NP Limburg

Erwin Dehing (eam.dehing@prvlimburg.nl)
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Secretariaat Overlegorgaan NP De Groote Peel

vacant

Commissies

• een agendacommissie die de vergaderingen van het Overlegorgaan voorbereid
• een adviesgroep landbouw
• een werkgroep Communicatie, Educatie en Recreatie

Werkgroep CER

De werkgroep CER is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie van de communicatie, educatie en recreatie met betrekking tot het Nationaal Park. Deelnemers van de werkgroep zijn: IVN Limburg, Staatsbosbeheer, gemeente Peel en Maas en de gemeente Nederweert. De secretaris van het Overlegorgaan heeft zitting in deze werkgroep.


De werkgroep fungeert als een klankbordgroep van het overlegorgaan en is van betekenis als coordinatiepunt en informatieplatform t.a.v. beleidsvoorlichting, recreantenvoorlichting en natuur- en milieueducatie voor diverse doelgroepen. Een belangrijke taak van de werkgroep is het opstellen van een programma voor communicatie, educatie en recreatie met betrekking tot het nationaal park.

Meer informatie kunt u opvragen via het mailadres: info@np-degrootepeel.nl

Cookies & Privacy
Terug naar boven