Projecten en subsidies

Voor de aanleg en inrichting van natuur- en landschapselementen in het Nationaal Landschap is soms (net als in andere delen van de Provincie) provinciale subsidie beschikbaar. Voor alle mogelijkheden verwijzen wij naar de subsidiepagina van de Provincie.

Voor particuliere grondbezitters in het Nationaal Landschap is een speciale aanplantregeling van hoogstamboomgaarden en andere landschapselementen ingesteld in 2015 en 2016. Deze regeling “Planten in het Nationaal Landschap” wordt uitgevoerd door de Stichting IKL inlichtingen: Frans Voncken, bereikbaar via 06-3026 0280 of f.voncken@ikl-limburg.nl

Het beheer van natuur- en landschapselementen op agrarische terreinen is sinds 2016 toevertrouwd aan het collectief Natuurrijk Limburg. Meer informatie vindt u op www.natuurrijklimburg.nl.

Een goed projectidee? Meld het aan bij LEADER!

Voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is in de periode 2014-2020 een LEADER-programma opgesteld. Het Europese programma LEADER biedt ondersteuning en subsidies aan ondernemers, inwoners en organisaties die op een vernieuwende manier met projecten bijdragen aan duurzame landschapskwaliteit en sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied. Kernbegrippen daarbij zijn ondernemerschap, lokale initiatieven, zelfsturing en burgerparticipatie.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Cookies & Privacy
Terug naar boven