Nationaal Landschap

Nationaal Landschap Zuid-Limburg is het groene hart tussen de drie stedelijke agglomeraties Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad Limburg. In samenhang met de steden en kernen is het een welvarend gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt door de Provincie Limburg en door de economische topsectoren gezien als een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven en bewoners.

Wat is een Nationaal Landschap?

Een gebied wordt uitgeroepen tot Nationaal Landschap wanneer het een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen herbergt. Natuur (flora en fauna), reliëf, grondgebruik en bebouwing vormen een fraai samenspel. Daarmee wordt het verhaal van het landschap vertelt. In Nederland zijn er 20 Nationale Landschappen die samen het gezicht van Nederland bepalen. Dit zijn geen musea, maar gebieden waar mensen gewoon wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Waarom zijn Nationale Landschappen ingesteld?

De twintig Nationale Landschappen zijn de visitekaartjes van het landelijk gebied. Het platteland staat onder druk. Dit maakt het voor stedelingen steeds moeilijker om hun ‘achtertuin' te bereiken. Ook de uittocht van boeren en de schaalvergroting van de blijvende landbouwbedrijven is een bedreiging voor de kwaliteiten van het kleinschalige landschap. De Nationale Landschappen zijn in 2006 aangewezen door de Rijksoverheid. Die omschrijft de Nationale Landschappen als gebieden met zeldzame en nationaal kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk gebied. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Nota Ruimte in 2006 aangegeven deze landschappen te willen behouden en ‘ontwikkelen met kwaliteit'.

Nationaal Landschap Zuid-Limburg

In 2010 heeft het Rijk de verantwoordelijkheid voor de Nationale Landschappen neergelegd bij de provincies. Provinciale Staten van Limburg hebben in 2014 via het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) het belang van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg onderschreven. In het POL 2014 is de begrenzing van het Nationaal Landschap opnieuw vastgesteld, zodat nu ook de Zuid-Limburgse steden er deel van uitmaken. Het landschap is immers belangrijk voor iedereen, of je nu in de stad of in het buitengebied woont!

Behouden en versterken van kwaliteit

Wonen en werken in een Nationaal Landschap (en zeker in Zuid-Limburg!) betekent dat je verzekerd bent van een mooie, groene omgeving. Deze landschappelijke kwaliteiten moeten behouden blijven, duurzaam worden beheerd en waar mogelijk versterkt. Het Nationale Landschap biedt ruimte voor regionale en lokale bedrijvigheid, inclusief grondgebonden landbouwbedrijven, maar met respect voor de omgeving. Grootschalige woningbouw, megastallen en bedrijventerreinen zijn er niet toegestaan.

Voor meer informatie over het POL: www.limburg.nl/pol2014.

Kijk voor meer informatie over alle Nederlandse Nationale Landschappen op www.nationalelandschappen.nl

Cookies & Privacy
Terug naar boven