Meldpunt

Heeft u ideeën die ons helpen om het Nationaal Landschap Zuid-Limburg nog mooier te maken? Laat het ons weten!
Als inwoner of bezoeker van Zuid-Limburg weet u als geen ander hoe mooi dit gebied is; met z’n open plateaus, steile beboste hellingen, holle wegen, graften, hoogstamboomgaarden, mergelgroeven, kapelletjes, kastelen, vakwerkboerderijen en bijzondere planten en dieren. Het is dan ook niet vreemd dat het rijk Zuid-Limburg heeft aangewezen als Nationaal Landschap. Dit betekent dat we de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van dit unieke stukje Nederland moeten koesteren.

Dat is niet alleen een taak van de overheid; het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als u door het gebied wandelt of fietst, borrelen er wellicht goede ideeën bij u op om het landschap verder te versterken. Of misschien ziet u zaken waarvan u denkt: dit kan niet de bedoeling zijn. Goede ideeën en verbetervoorstellen kunt u doorgeven via onderstaand meldpunt. Dit meldpunt is een initiatief van de Natuur- en Milieufederatie Limburg.

Er bestaan al verschillende instanties en websites waar u uw klachten kwijt kan. De verschillende mogelijkheden ziet u hieronder vermeld. Maar ook voor al uw andere ideeën en vragen over het Nationaal Landschap kunt u op dit meldpunt terecht d.m.v. onderstaand contactformulier.

Meld een klacht

Overlast

Ervaart u overlast of heeft u een klacht over afval, verlichting, gevaarlijke verkeerssituaties, losliggende stoeptegels of hondenpoep, dan kunt u dit melden bij het gemeenteloket van uw eigen gemeente, of op de site www.verbeterdebuurt.nl of www.buitenbeter.nl. De klachten worden dan naar uw eigen gemeente doorgestuurd.

Milieuklachten

Milieuklachten (geluid, stank, bodem- en waterverontreiniging) kunt u melden bij:

  • Het gemeenteloket van uw gemeente, www.verbeterdebuurt.nl of www.buitenbeter.nl.
  • Het provinciaal milieumeldpunt www.limburg.nl/beleid/milieu/milieuklachten of milieumeld- en klachtentelefoon 043-3617070 (24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend)
  • Meldpunt Water Limburg voor meldingen van vissterfte, watervogelsterfte, vreemde kleur/geur van het water, vuildump in water, visstroperij. Tel. 0800-0341 (24 uur per dag, ook in het weekend)

Bewegwijzering routes

Klachten over onderhoud, onduidelijke, kapotte of ontbrekende bewegwijzering van fiets-, wandel-, mountainbike-, ruiter- of menroutes kunt u kwijt bij het Routepunt van de VVV Zuid-Limburg.

Plannen en vergunningen

Voor vragen over bestemmingsplannen, milieuvergunningen, etc. kunt u ook terecht bij het gemeenteloket van uw gemeente

Verbeter-idee?

Heeft u een voorstel om het Nationaal Landschap nog mooier te maken, volg dan het stappenplan op de site www.leaderzuidlimburg.nl/project-indienen of mail de secretaris van Leader: leader@mergellandcorporatie.nl

Overige zaken

Voor alle andere zaken in het landschap (bijvoorbeeld reclameborden, bouwsels, veranderingen in het landschap) of vragen over ingrepen in de natuur (bijvoorbeeld bomenkap, onderhoud van natuurterreinen, onkruid, maaien van wegbermen) vult u het onderstaande contactformulier in.

Formulier

Over u
Vul hier in ieder geval uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in. U krijgt dan altijd binnen twee weken een antwoord - zelfs als wij niets voor u kunnen doen.
Het probleem
Beschrijf uw probleem of verbetervoorstel. U kunt hiervoor maximaal 2000 tekens per tekstveld gebruiken. Eventueel kunt u een foto bijvoegen om uw melding te illustreren. Dit moet een JPEG-bestand zijn dat niet groter is dan ca. 2 MB.
De locatie
Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk de locatie waarop uw melding betrekking heeft. Soms kan dit middels een adres, maar wanneer dit niet mogelijk is kunt u op een interactieve kaart de locatie aangeven. Ook kunt u - indien van toepassing - de (geschatte) omvang van het betreffende gebied doorgeven door als locatie het middelpunt te kiezen en een straal (in meters) in te vullen.
U kunt ook gebruik maken van een interactieve kaart om de locatie door te geven. Klik hiervoor op de onderstaande knop.

Cookies & Privacy
Terug naar boven