Landschappen

Limburg is vele mooie natuurgebieden rijk. Een aantal daarvan hebben het bijzondere predicaat van Nationaal Park of Nationaal Landschap gekregen. Het zijn gebieden om van te genieten, te bewonderen, te koesteren én gebieden waar de Beleefweek Limburg 2019 plaats vindt. Ontdek onbekende, mooie plekjes met een gids of proef streekproducten op een boerderij. Ga eropuit en ontdek de Nationale Parken, het Nationaal Landschap en andere prachtige gebieden in Limburg.

Nationaal landschap Zuid-Limburg

Nationaal Landschap Zuid-Limburg is het groene hart tussen de drie stedelijke agglomeraties Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad Limburg, een heuvelachtig gebied. Anders dan de rest van Nederland is Zuid-Limburg gevestigd op een dikke krijtbodem, doorsneden door de Maas en kleinere zijrivieren en bedekt met een vruchtbare löss laag. Het Nationaal Landschap kent een rijke flora en fauna, denk aan de orchideeën, zinkviooltjes, gele kornoelje, ijsvogels, grote gele kwikstaart, vuursalamander, rugstreeppad etc. Karakteristiek voor Nationaal Landschap Zuid-Limburg is een grondgebonden land- en tuinbouw, met vooral akkerbouw, melkveehouderij en fruitteelt, maar ook de productie van typische streekproducten, zoals wijn, stroop, kaas, fruit, bier, vlaai en vleesproducten.

Wil je meer lezen over Nationaal Landschap Zuid-Limburg? Klik hier!

Nationaal Park de Meinweg

Nationaal Park De Meinweg is geologisch gezien van grote betekenis, door het voor Nederland unieke terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Dwars op de terrassen zijn twee beekdalen ontstaan: het dal van de Boschbeek en van de Roode Beek. Tussen deze beken en beekdalen komen vele verschillende soorten vegetatiestructuren voor, variërend van droge heidegebieden tot vochtige broekbossen. Al deze systemen bezitten eigen kenmerkende soorten planten, bomen en dieren

Wil je meer lezen over Nationaal Park de Meinweg? Klik hier!

Nationaal Park De Groote Peel

De Groote Peel kent vele landschaps­typen: moerassen, land­schappelijk open terreinen met heide en pijpen­strootje, bossen en struwelen, kleine en grote waterplassen. Voor wandelaars is het een zeer gevarieerd weids gebied met vele vergezichten. Kenmerkend voor de Groote Peel is de rijke cultuurhistorie, zoals de turfwinning. Turf was een belangrijke brandstof vroeger en werd uit de Peel gehaald. De sporen van de turfwinning zijn nog steeds duidelijk zichtbaar.

Wil je meer lezen over Nationaal Park de Groote Peel? Klik hier!

Nationaal Park de Maasduinen

Nationaal Park De Maasduinen is uniek doordat de langste rivierduinengordel van Nederland zich in het gebied bevindt. Deze is ontstaan door een samenspel van water, wind en mens door de eeuwen heen. Naast een rijke cultuurhistorie is er ook veel op het gebied van flora en fauna te vinden waarvan sommige zeer zeldzaam. Denk aan de gladde slang, kraanvogels, buizerds, verschillende vlinders, de zomereik en de klokjesgentiaan.

Wil je meer lezen over Nationaal Park de Maasduinen? Klik hier!

Maasplassen

De Maasplassen is een uitgestrekt, aaneengesloten netwerk van grote en kleine plassen in Midden-Limburg, met een rijke cultuurhistorie en ontstaan door de grindwinning in de 20e eeuw. Het gebied kent een flora en fauna dat past bij een waterlandschap, zoals graslanden, watervegetatie, de tafeleend, libellen en de kolgans. Ook de bever heeft zich genesteld rondom de Maasplassen. Het gebied in zijn totaliteit is nog redelijk onontdekt en uitermate geschikt voor waterrecreatie. Wat bijna niemand weet is dat de Maasplassen met een oppervlakte van ruim 3.000 hectare, bovendien een van de grootste aaneengesloten watersportgebieden van Nederland is.

Wil je meer lezen over de Maasplassen? Klik hier!

Maasplassen overzicht bij Thorn - luchtfoto - copyright VVV Midden-Limburg2

 bron: VVV Midden-Limburg

GrensPark Kempen~Broek

Op de grens van beide Limburgen en Noord-Brabant ligt het GrensPark Kempen~Broek, een 25.000 ha groot gebied dat nat afwisselt met droog, open met gesloten, natuur met cultuur. Het Kempen~Broek onthult een ware mozaïek van landschappen. Je vindt hier moerassen, beekvalleien, vennen, bossen, heide, hooilanden, weilanden, akkers en grootschalige landbouwgebieden. Kortom, voor elk wat wils met water als centrale thema. Op talloze manieren kan je het Kempen~Broek verkennen. Je kan hier niet alleen wandelen maar ook fietsen, mountainbiken, paardrijden en mennen. Vele zeldzame planten- en diersoorten voelen zich hier thuis. Sinds enkele jaren is ook de bever teruggekeerd en met een beetje geluk krijg je zelfs het edelhert te zien.

Wil je meer lezen over GrensPark Kempen~Broek? Klik hier!

kempenbroek_copyright Erwin Christis2

 copyright Erwin Christis

Cookies & Privacy
Terug naar boven