Dunningswerkzaamheden in de bossen van de gemeente Roerdalen en Staatsbosbeheer

22 november 2016

Zowel Staatsbosbeheer als de gemeente Roerdalen voeren de komende periode werkzaamheden uit in de bossen in Nationaal Park de Meinweg. De gemeente Roerdalen start in december 2016 in bosgebied ‘de Pijp’ gelegen nabij de verharde Meinweg in Herkenbosch richting de Duitse grens. Staatsbosbeheer begint in januari 2017 aan het gebied langs de Hooibaan. De werkzaamheden duren tot medio april 2017. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland en zijn gericht op duurzame instandhouding van de bossen, het vergroten van de natuurwaarden en de belevingswaarde voor bezoekers en recreanten. Een aantal stukken bos wordt gekapt en later ingeplant met andere boomsoorten. De werkzaamheden vinden plaats volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer van het FSC®.

Dunnen

Dunnen is het verwijderen van bomen zodat andere bomen de ruimte krijgen om verder te groeien. De dunning zorgt ervoor dat meer boomsoorten de kans krijgen het kronendak te bereiken en de struiklaag van het bos zich beter kan ontwikkelen. Als zodanig is het uitvoeren van een dunning het belangrijkste sturingsmiddel in de bosontwikkeling. De bosontwikkeling in ‘De Pijp’ is gericht op duurzame instandhouding van de bossen, het vergroten van de natuurwaarden en het verhogen van de belevingswaarde voor bezoekers en recreanten.

Verjongen

In delen van het bos met weinig afwisseling worden een aantal open plekken gecreëerd zodat er meer licht op de bosbodem valt. Op deze plaatsen kunnen kruiden, struiken en bomen groeien. Naast deze natuurlijke ontwikkeling zal op diverse plaatsen verjonging door aanplant plaatsvinden.

Flora- en fauna

Bij de werkzaamheden in het bos wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Dit gebeurt door te werken volgens de ‘Gedragscode-Bosbeheer’ van de VBNE. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden zijn de bossen vlakdekkend geïnventariseerd en is te beschermen flora en fauna in kaart gebracht. De aangetroffen flora- en fauna worden tijdens de uitvoering van werkzaamheden gespaard.

Paden

De paden door het bos worden dagelijks vrijgemaakt van takken. Vanwege het gebruik van zware machines zullen enkele paden er tijdelijk slecht bij liggen. Na afronding van de werkzaamheden worden de paden hersteld. Het herstel van de paden is alleen mogelijk bij droog weer. Nadat de dunningswerkzaamheden kan het dus enkele weken duren voordat alle paden hersteld zijn.

Werkwijze

Staatsbosbeheer en de gemeente Roerdalen werken aan bossen met een duurzaam karakter en hoge natuur- en belevingswaarden. Bij eerdere onderhoudswerkzaamheden is al gestuurd op de verhoging van deze kernwaarden. Verdere versterking van deze kernwaarden vraagt op verschillende plekken om een specifieke aanpak. De werkzaamheden worden daarom deels uitgevoerd in handkracht en deels met een houtoogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Het stamhout dat bij de onderhoudswerkzaamheden vrijkomt wordt in de houtverwerkende industrie verwerkt tot planken, latten of bouwplaten. Daarnaast kan het hout gebruikt worden bij de opwekking van groene stroom.

Nieuwsarchief

Aspirant Junior Rangers NP De Meinweg op pad met BOA

24 februari 2017

Op zaterdag 18 februari mochten de Aspirant Junior Rangers van Nationaal Park De Meinweg op pad met boswachter Wil Hendrix van Staatsbosbeheer. Boswachter Wil is tevens BOA, Buitengewoon Opsporingsambtenaar, in het gebied. De jongeren mochten mee tijdens zijn surveillance door het nationaal park en konden meehelpen met het opsporen van misstanden en hier vragen over stellen.

 

 

Dunningswerkzaamheden in de bossen van de gemeente Roerdalen en Staatsbosbeheer

22 november 2016

Zowel Staatsbosbeheer als de gemeente Roerdalen voeren de komende periode werkzaamheden uit in de bossen in Nationaal Park de Meinweg. De gemeente Roerdalen start in december 2016 in bosgebied ‘de Pijp’ gelegen nabij de verharde Meinweg in Herkenbosch richting de Duitse grens. Staatsbosbeheer begint in januari 2017 aan het gebied langs de Hooibaan. De werkzaamheden duren tot medio april 2017. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland en zijn gericht op duurzame instandhouding van de bossen, het vergroten van de natuurwaarden en de belevingswaarde voor bezoekers en recreanten. Een aantal stukken bos wordt gekapt en later ingeplant met andere boomsoorten. De werkzaamheden vinden plaats volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer van het FSC®.

Bomenkunstroute door Nationaal Park De Meinweg digitaal met IZI travel

7 oktober 2016

VVV Midden-Limburg maakt gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden rondom de smartphone. Sinds vandaag kun je de bomenkunstroute door Nationaal Park De Meinweg lopen terwijl je onderweg informatie krijgt over het verhaal achter de natuur en cultuur van De Meinweg aan de hand van 20 prachtige houtkunstwerken.

Amfibieënvirus opnieuw in De Driestruik

7 oktober 2016

Staatsbosbeheer sluit opnieuw een deel van natuurgebied de Driestruik voor alle publiek. Aanleiding is de uitbraak van het besmettelijke Ranavirus. De ziekte veroorzaakt sterfte onder amfibieën wanneer het water besmet raakt. Na overleg met onderzoekers heeft Staatsbosbeheer besloten om ongeveer 20 hectare van het natuurterrein te sluiten voor publiek. Daarmee is het risico op verspreiding naar andere gebieden ingeperkt. Naar verwachting gaat de afsluiting enige maanden duren.

Opnieuw toeristische prijs voor Zuid-Limburg

4 oktober 2016

Zuid-Limburg wordt opnieuw beloond voor haar inspanningen op toeristisch gebied. Ditmaal een notering in de Top 100 van ‘Green Destinations’. Dit betekend dat Zuid-Limburg onderdeel wordt van een digitale duurzame kaart die binnenkort op de website van de VVV gaat verschijnen.

Meinweg Ecotop: samenkomst van natuuronderzoek en beheer

19 september 2016

Op zaterdag 24 september vindt het jaarlijkse natuursymposium Meinweg Ecotop 2016 plaats.

Eerste jaar voor Junior Rangers NP De Meinweg

12 september 2016

Op zaterdag 24 september gaat het eerste seizoen voor Junior Rangers Nationaal Park De Meinweg van start. Tien keer per jaar zullen jongeren uit de regio, van 12-14 jaar, samenkomen in het nationaal park. Tijdens de bijeenkomst, meestal van 9.00 tot 12.00 uur, helpen de jongeren het natuurgebied te beschermen. Zo helpen zij bij onderzoek en onderhoud en gaan zij op pad met de boswachter!

 

Nieuwe website

7 september 2016

Beste bezoeker, welkom op onze nieuwe website! Op dit moment werken wij nog aan de optimalisatie van deze nieuwe website voor ons nationaal park. Wij vragen uw begrip voor eventuele onduidelijkheden. Heeft u nog vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op via limburg@ivn.nl of 0475-386 460.

Cookies & Privacy
Terug naar boven