Landschappen

Limburg is vele mooie natuurgebieden rijk. Een aantal daarvan hebben het bijzondere predicaat van Nationaal Park of Nationaal Landschap gekregen. Het zijn gebieden om van te genieten, te bewonderen, te koesteren én gebieden waar de Beleefweek Limburg 2018 plaats vindt. Tijdens de Beleefweek is er in en rondom de parken van alles te beleven. Ontdek onbekende, mooie plekjes met een gids of proef streekproducten op een boerderij. Ga eropuit en ontdek de Nationale Parken en het Nationaal Landschap.

Nationaal landschap Zuid-Limburg

Nationaal Landschap Zuid-Limburg is het groene hart tussen de drie stedelijke agglomeraties Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad Limburg, een heuvelachtig gebied. Anders dan de rest van Nederland is Zuid-Limburg gevestigd op een dikke krijtbodem, doorsneden door de Maas en kleinere zijrivieren en bedekt met een vruchtbare löss laag. Het Nationaal Landschap kent een rijke flora en fauna, denk aan de orchideeën, zinkviooltjes, gele kornoelje, ijsvogels, grote gele kwikstaart, vuursalamander, rugstreeppad etc. Karakteristiek voor Nationaal Landschap Zuid-Limburg is een grondgebonden land- en tuinbouw, met vooral akkerbouw, melkveehouderij en fruitteelt, maar ook de productie van typische streekproducten, zoals wijn, stroop, kaas, fruit, bier, vlaai en vleesproducten.

Wil je meer lezen over Nationaal Landschap Zuid-Limburg? Klik hier!

Nationaal Park de Meinweg

Nationaal Park De Meinweg is geologisch gezien van grote betekenis, door het voor Nederland unieke terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Dwars op de terrassen zijn twee beekdalen ontstaan: het dal van de Boschbeek en van de Roode Beek. Tussen deze beken en beekdalen komen vele verschillende soorten vegetatiestructuren voor, variërend van droge heidegebieden tot vochtige broekbossen. Al deze systemen bezitten eigen kenmerkende soorten planten, bomen en dieren

Wil je meer lezen over Nationaal Park de Meinweg? Klik hier!

Nationaal Park De Groote Peel

De Groote Peel kent vele landschaps­typen: moerassen, land­schappelijk open terreinen met heide en pijpen­strootje, bossen en struwelen, kleine en grote waterplassen. Voor wandelaars is het een zeer gevarieerd weids gebied met vele vergezichten. Kenmerkend voor de Groote Peel is de rijke cultuurhistorie, zoals de turfwinning. Turf was een belangrijke brandstof vroeger en werd uit de Peel gehaald. De sporen van de turfwinning zijn nog steeds duidelijk zichtbaar.

Wil je meer lezen over Nationaal Park de Groote Peel? Klik hier!

Nationaal Park de Maasduinen

Nationaal Park De Maasduinen is uniek doordat de langste rivierduinengordel van Nederland zich in het gebied bevindt. Deze is ontstaan door een samenspel van water, wind en mens door de eeuwen heen. Naast een rijke cultuurhistorie is er ook veel op het gebied van flora en fauna te vinden waarvan sommige zeer zeldzaam. Denk aan de gladde slang, kraanvogels, buizerds, verschillende vlinders, de zomereik en de klokjesgentiaan.

Wil je meer lezen over Nationaal Park de Maasduinen? Klik hier!

 

Cookies & Privacy
Terug naar boven